Güzel Sözler

Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Tirmizî, İlm, 14.