Said Nursi Sözleri

Güzel SözlerPaylaşımı

SAİD NURSİ SÖZLERİPaylaşımı

En güzelSaid Nursi Sözleri sözleri

223 Cenâb-ı hakk’ı bulan, neyi kaybeder? Ve onu kaybeden, neyi kazanır. 219 Beni dünyaya çağırma, ona geldim fenâ gördüm 214 Haksızlığı hak zanneden adamlara karşı hak dâva etmek, hakka bir nevi haksızlıktır 205 Deli adama iyisin, iyisin denilse iyileşmesi, iyi adama fenasın, fenasın denilse fenalaşması nâdir değildir. 204 İnsanda en tehlikeli damar enâniyettir. Ve en zaif damarı da odur. Onu okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler 200 Pirenin midesini tanzim eden, manzume-i şemsiyeyi de o tanzim etmiştir 198 İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet! Hakiki imanı elde eden adam kâinata meydan okur. 196 Arzı ve bütün nücum ve şümusu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele mâlik olmayan kimse, kâinatta dava-yı halk ve iddia-yı icad edemez. Zira her şey, her şeyle bağlıdır. 183 Kâinatta en yüksek gerçek imandır, imandan sonra namazdır. 183 Tertib-i mukaddematta tefviz, tembelliktir; terettüb-ü neticede, tevekküldür. 181 Sevdası büyük olanın imtihanı da büyük olur. 171 Ey nefsim! Deme zaman değişmiş, çünkü ölüm değişmiyor. 166 Her sözün doğru olmalı; fakat her doğruyu söylemek, doğru değil. 160 Madem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı. O halde çalışınız ahiretiniz ağlamasın 158 Hazırlanınız; başka, daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki; bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir 152 Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır. 148 Bîçare hakikatler, kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur. 146 İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez! Gündüz gibidir, göz kapamakla gece olmaz! Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar! 138 Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarf ediyorsun! 133 Evet, ümit var olunuz; şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada, İslam’ın sedası olacaktır 129 Her şey kader ile takdir edilmiştir; kısmetine razı ol ki rahat edesin. 118 Zaman gösterdi ki; cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. 104 Kadınlar şefkat kahramanıdır. En korkağı da kahramancasına ruhunu yavrusuna feda eder.