Cenap Şahabettin Sözleri

Güzel SözlerPaylaşımı

CENAP ŞAHABETTİN SÖZLERİPaylaşımı

En güzelCenap Şahabettin Sözleri sözleri

669 Meşe gölgesinde filizlenen yosunlar, çok kez kendilerini meşe fidanı sanırlar. 369 Başkası düştü mü, çürük tahtaya basmasaydı deriz, kendimiz düşünce, tahtanın çürük olmasından şikâyet ederiz. 357 Elinden geleni yapmadığın müddetçe, umduğunu bulamamaktan şikâyette haksızsın. 330 Balıklar şüphesiz kâinat sudur derler; bizim bilgilerimiz de buna benzer. 327 Menfaat sandalye gibidir, ayağının altına alırsan yükselirsin, başının üstüne alırsan ezilirsin. 324 Başımıza bela geldi deriz; hâlbuki belaya ayağımızla kendimiz gitmişizdir. 324 Zirvelerde kartallar da bulunur, yılanlar da. Ancak birisi oraya süzülerek, diğeri ise sürünerek gelmiştir. Önemli olan nereye gelmiş olduğunuzdan çok, nereden ve nasıl geldiğinizdir. 286 Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür. 268 Hayatta en zor şey, amaçsız insanlarla yaşama zorunluluğudur. 265 Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir, koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. 254 Gerçekleri güneşe benzetirler, doğrudur. Gözlerimizi yaralar gerekçesi ile çoğu kez bakamayız. 250 Gariptir, yükü çeken manda ses çıkarmaz da kağnı inler. 245 Hayat merdivenlerini çıkarken insanlara iyi davranalım. Çünkü inerken yine aynı insanlara rastlayacağız. 242 Alnını ne kadar dik tutarsan yere o kadar sağlam basarsın. 241 Nezaket, ister iskarpin giysin ister çarık, bastığı yeri çamurlamaz. 238 Yüksek fikirler, yüksek dağlara benzer, alışık olmayanları ürkütür. 237 Her güzel çiçeğin etrafında kötü otlar biter. 226 Seçkinler beğendikçe alkışlar, halk ise alkışladıkça beğenir. 219 Altından kendini koru, zehiri hiçbir zaman teneke kutu içinde sunmazlar. 219 Daima ara, bugün altın ararken bakır bulursun, yarın bakır ararken altın. 202 Akarsu, ne güzel hayat dersidir: küçük engellerin üzerinde köpürür; büyüklerin yanından sessizce geçiverir. 199 Kusurumuz ne kadar çoksa, o kadar kusur ararız. 193 Hepimiz ölümün nişanlısıyız. 193 Aşk, kalbimizin saygısız misafiridir. Bize sormadan gelir, bize sormadan gider! 188 Ne bütün varını yiyip ölmüş vardır, ne her fikrini söyleyip susmuş... 188 Ümitsiz yürek, hiçbir şeyle aydınlanamaz. 187 Hakiki büyük adamlar güzel ağaçlara benzer. Dallarında yuvalar kurulur, gölgesinde yorgunlar dinlenir, çiçeklerine sürünenler güzel koku alırlar, meyvesiyle açlar doyar ve yaprakları arasından dökülen güneş damlaları toprağa hayat verir. Hiç kimseye ve hiçbir şeye zararı dokunmaz. 184 Dans yatay isteklerin, dikey tatminidir. 182 İnsan, sevdiğinden korkar, fakat korktuğunu sevemez. 180 Kavak ağacını beğenen ve seven pek az kişi gördüm, çünkü dosdoğrudur. 179 En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir. 176 Söylenmemiş fikir yoktur, diyorlar. Bu söz doğru ise bile bundan sonra bütün insanlar susacak değil. 175 Konuşanın mevkii, bir fikrin kıymetini az çok değiştirir: ister istemez sözden ziyade söyleyene bakarız... 172 En çok gürültü boş tenekelerden çıkar. 171 Ya bir yol bulacaksınız, ya bir yol yapacaksınız, ya da yoldan çekileceksiniz. 168 Doğruyu söylemek değil, anlatmak güçtür! 168 Kartalın beğenmediğini kargalar kapışır. 167 Yalanı söküp atmadan hakikati dikmeye kalkışma; tutmaz. 166 Bir safsata yerleşti mi, onun mantıkla yıkmaya çalışmayın, çünkü başaramazsınız. Onu zamana terk edin. 161 Genç görünmek arzusu bilhassa ölüm endişesinden kaçınmak için beslenir. Sanırız ki, genç göründüğümüz nispette ecelden uzağız 160 Niçin mi fikir değiştiriyorum? Çünkü ben fikirlerimin sahibiyim; kölesi değil! Söylenmemiş fikir yoktur, diyorlar. Bu söz doğru ise bile bundan sonra bütün insanlar susacak değil. 154 Arapça ve Farsçayı atarsak esrarengiz şiir olmaz. 152 Erkeğin kalbi yaşlandıkça, kadının kalbi bozuldukça katılaşır. 147 Gölgede duran güneşi göremez. 146 Ağaçların, çiçekler gözü, kuşlar dilidir. 144 Başkalarını nezakete davet için bazen kaba görünmek icap eder. 134 Kadın olsun, kitap olsun cildine aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır. 131 İnsan için en büyük kuvvet, kendisini olduğu gibi görebilmektir. 128 Arzuların, kuvvetinin yetişebileceği yeri gösterir; hayallerin ise, zaafının yetiştiği yeri. 121 Köpeğe gem vurmayın, kendisini at sanır. 119 Gündüz kandilini hazırlamayan, karanlığa razı demektir. 96 Kadınların ağzı işlemezse dili, ağzı ve dili işlemezse gönlü işler.