Atasözleri

Güzel SözlerPaylaşımı

ATASÖZLERİPaylaşımı

En güzelAtasözleri sözleri

888 Eceli gelen keçi, çobanın ekmeğini yer 768 Ekmeğin kestiğini kılıç kesmez. 601 Bin bilsen de bir bilene danış. 455 Attan düşen ölmez, eşekten düşen ölür. 429 Elin hamuru ile erkek işine karışma 419 Deniz yoğurt olmuş da yemeye kaşık bulunmamış. 338 Zenginin malı, fakirin ağzını yorar. 322 Bakmakla öğrenilseydi, kediler kasap olurdu 309 Denize düşen yağmurdan korkmazmış. 302 Kedi gidince fare bey olur. 288 Şer işi uzat hayra dönsün, hayır işi uzatma şerre dönmesin. 288 Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. 283 Asıl azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar, onun da aslı ayrandır. 281 Acıkan yanağından, susayan dudağından belli olur. 279 Bilgisiz insan meyvesiz ağaca benzer. 274 Arap eli öpmekle, dudak kararmaz. 273 On beşindeki kız ya erdedir, ya yerde. 273 Gizliden gebe kalan, aşikâre doğurur. 272 Huylu huyundan vazgeçmez. 270 Büyük lokma ye, büyük söz söyleme. 270 Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir olmasa da çulu. 267 Ar gözden, kar yüzden anlaşılır. 266 Benim adım Hıdır, elimden gelen budur. 266 Acemi katır kapı önünde yük indirir. 265 Ecel geldi bedene,baş ağrısı bahane. 262 El atına binen yaya kalır 261 Büyük ekmek, büyük bezeden olur. 260 Şapkası dar gelen, başım büyük sanır. 260 Bize gelince yiyip içelim, size gelince gülüp gecelim. 260 Baba borç yapar çoluk çocuk aç yatar. 259 Canı kaymak isteyen, mandayı yanında taşır. 258 İnsan konuşa konuşa, hayvan koklaşa koklaşa anlaşır. 257 Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer. 256 Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez. 256 Az menfaat çok zarara mal olur. 256 Aptalın karnı doyunca gözü yolda olur. 254 Su akar yatağını bulur. 253 Yağmurlu gün tavuk su içmez. 251 Sen seversen oğlunu, o da sever oğlunu. 251 Cahile söz anlatmaktansa, deveye hendek atlatmak iyidir. 250 Karga bülbülü taklit edeyim derken, ötmeyi unutmuş. 249 Ismarlama hac, hac olmaz. 249 Başsız evin köpeği çok havlar. 248 Bir ahırda at da bulunur eşek de. 247 Kazma kuyuyu, kazarlar kuyunu. 247 Irmak kenarına çeşme yapılmaz. 246 İven (acele eden) kız ere varmaz, varsa da baht bulmaz. 246 Bağ dua değil, çapa dua ister. 245 Kırk hırsız bir çıplağı soyamaz. 245 Erken kalkan yol alır, erken evlenen döl alır. 244 Halaya giren kolunu sallar. 243 Rüzgâr esmeyince yaprak oynamaz. 243 Bu dünya iki kapılı handır, gelen bilmez giden bilmez. 242 Kâfirden hacı, elden bacı olmaz. 242 Babasına hayır etmeyenin kimseye hayrı olmaz. 241 Zengin kesesini, züğürt dizini döver. 241 Hızlı giden atın pisliği seyrek düşer. 241 At ver hasım ol, kız ver hısım ol. 240 Uşağı işe koş, sende ardına düş. 240 Ağaca beşikten mezara kadar muhtacız. 239 Dost kazan dost; düşman anadan da doğar. 239 Azmış, kudurmuştan beterdir. 238 Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır. 238 Nefesine güvenen borazancı başı olur. 238 İp inceldiği yerden kopar. 238 Aş kaşık ile iş keşik ile. 237 Yük altında ancak eşek kalır. 237 At ölür meydan kalır, yiğit ölür nam kalır. 237 Adam eşeğinden, kadın döşeğinden belli olur. 236 Akıllı düşünene kadar, deli oğlunu evermiş. 236 Aç ayı oynamaz. 235 Şaraptan bozma sirke keskin olur. 235 Soydur çeker, huydur geçer. 235 Ramazanda yalan söyleyenin yüzü, bayramda kara olur. 234 Faydasız baş, mezara yaraşır. 234 Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. 234 Ağustos ayında beyni kaynayanın, zemheride kazanı kaynar. 233 Rüzgâr eken fırtına biçer. 233 Hile ile iş gören mihnet ile can verir. 233 El yumruğu yemeyen, kendi yumruğunu balyoz sanır. 233 Baca eğride olsa, dumanı doğru çıkar. 232 Körler sağırlar birbirini ağırlar. 231 Zemheride yoğurt isteyen, cebinde bir inek taşır. 231 Isırgan ile taharet olmaz. 231 At olacak tay yürüyüşünden belli olur. 231 Akşam gelen misafirin yiyeceği bulgur sıkısı, yatacağı ahır sekisi. 231 Baba ekmeği zindan ekmeği, koca ekmeği meydan ekmeği. 229 Fazla naz aşık usandırır. 229 Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz. 228 Büyük lokma çukurda kalır 228 Bir koyun başı pişinceye kadar, kırk kuzu başı pişer. 227 Para insana dil, elbise insana yol öğretir. 226 Nerede birlik, orada dirlik. 226 Görünen köy kılavuz istemez. 226 Bir bütün bin yarımdan iyidir. 226 Ağaca çıkan keçinin dama çıkan oğlağı olur. 226 Aç köpek fırın yıkar. 225 Otu çek köküne bak. 225 Laf torbaya girmez. 225 Davetsiz gelen döşeksiz oturur. 225 Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilemez. 224 Uyuyan yılanın kuyruğuna basılmaz. 224 Şaşkın ördek, tersten dalar. 224 Esirgenen göze çöp batar. 224 Benden sana öğüt, ununu elinle öğüt. 223 Zengin dağlar aşar, olmayan yolda şaşar. 223 Üzümün çöpü var, armudun sapı var. 223 Taşıma su ile değirmen dönmez. 223 Atın ölümü arpadan olsun. 223 Arı kahrını çekmeyen balın kadrini ne bilir. 222 Yol yürümeyle, borç ödemeyle biter. 222 Mühür kimde ise Süleyman odur. 222 Keskin sirke küpüne zarar verir. 221 Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. 221 İt ite buyurur, it de kuyruğuna. 221 Çabuk parlayan çabuk söner. 221 Aç köpek fırın delermiş. 220 Öfke gelir gider, kelle gider gelmez. 220 Komşuda pişer, bize de düşer. 220 İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur. 220 Horoz ölür, gözü çöplükte kalır. 220 Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz. 220 Bir adamın karısı onun yarısıdır. 219 Vakit nakittir. 219 Söylemeyen ağız, söyleyen ağzı yorar. 219 Köpekle dalaşmaktansa, çalıyı dolanmak hayırlıdır. 219 Gezen ayağa taş değer. 219 Gelen gideni aratır. 219 Beş parmağın beşi de bir değil 219 Bakacağın yüze sıçma, sıçacağın yüze bakma. 219 Ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez. 219 Dağ dumansız insan hatasız olmaz. 218 Ürümesini bilmeyen it, sürüye kurt getirir. 218 Ulu sözü dinlemeyen uluya kalır. 218 Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. 218 İsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü. 218 Helal kazanç ile pilav yenmez. 218 Düşmanın karıncaysa da kork. 218 Deve boynuz ararken kulaktan olmuş. 218 Ağacı kurt, insanı dert bitirir. 218 Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış. 217 Evdeki hesap çarşıya uymaz. 217 Bugünkü tavuk, yârinki kazdan iyidir. 217 Baş başa, baş da padişaha bağlıdır. 216 Akılsızın şaşkını beyaz giyer kış günü. 215 Yuvarlanan taş, yosun tutmaz. 215 Varsa hünerin, her yerde vardır yerin. 215 Saman elinse samanlıkta mı elin? 215 Azan Mevlasını da bulur, belasını da. 215 Ağlamayan çocuğa meme vermezler. 215 Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur. 214 Zenginin gönlü olasıya, fakirin canı çıkar. 214 Yenilen pehlivan, güreşe doymaz. 214 Vakitsiz öten horozu keserler. 214 Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına. 214 Gülü seven, dikenine katlanır. 214 Çok yaşayan bilmez çok gezen bilir. 214 Bekleyen derviş muradına ermiş. 214 Cahil adam meyve vermeyen ağaca benzer. 213 Atımın anlı sakar, lakabını ele takar. 213 Ağustosta beynin kaynasın, kışın da tencere kaynasın. 212 Ölürse yer beğensin‚ kalırsa el beğensin. 212 Erkek koyun kasap dükkanına yakışır. 212 Cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı yeğdir. 211 Emanet ata binen, tez iner. 210 Yarım hekim candan, yarım hoca dinden eder. 210 İki çıplak bir hamama yakışır 210 Gem almayan atın ölümü yakındır. 210 Baş nereye giderse, ayak da oraya gider. 209 Belli düşman, gizli dosttan yeğdir. 208 Tırnağın varsa başını kaşı. 208 Söz gümüş sükût altın. 208 Rüşvet kapıdan girince insaf bacadan çıkar. 208 Okumayı sevmeyene dokuz hoca az. 208 Kuru laf karın doyurmaz. 208 Ayda gelen halı üstüne, günde gelen kül üstüne. 207 Zengin adam, elindeki kendine yeten adamdır. 207 Tasa doyurur, acı acıktırır. 207 Bitli baklanın kör alıcısı olur. 207 Atın iyisi arkadan gelmez. 207 Ağaca balta vurmuşlar "sapı bedenimde" demiş. 207 Çağrılmadık yere, çörekçi ile börekçi gider. 206 Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. 206 Acele işe, şeytan karışır. 205 Öz ağlamayınca göz ağlamaz. 205 Isıran it, dişini göstermez. 205 Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. 205 Ayağa değmedik taş, başa gelmedik iş olmaz. 204 İğneyi kendine, çuvaldızı ele batır. 204 At sahibinin altında kişner. 203 Taş düştüğü yerde ağırdır. 203 Ölecek tavşan çomağa karşı gelir. 203 Geçtiğin köprüleri yakma. 203 Ateş ile barut bir arada olmaz. 203 Almak kolay ödemek zordur. 203 Cahille arkadaş olma küstürün, cam kırığıyla kıçını silme kestirirsin. 202 Ölmüş eşek kurttan korkmaz. 202 Her akla geleni işleme her ağacı taşlama. 202 Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır. 202 Beş kuruşluk fener o kadar yanar. 202 Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. 202 Aslına çekmeyen haramzadedir. 202 Al malın iyisini çekme kaygısını. 201 Sen kendini övme el seni övsün. 201 Denize düşen yılana sarılır. 201 Demir nemden insan gamdan çürür. 201 Acemi marangozun talaşı tahtasından çok olur. 200 Karamanın koyunu, sonra çıkar oyunu. 200 İti an çomağı hazırla. 200 İt kağnının gölgesine yatmış, ne koyu gölgem var demiş. 200 Dost başa düşman ayağa bakar. 200 Dert saklayanda kalır. 199 Tırnağın varsa kaşın, yoksa düşün. 199 Hak doğrunun yardımcısıdır. 199 Demir tavında dövülür. 199 Bekâr gözü kör gözü. 198 Tekkeyi bekleyen, çorbayı içer. 198 Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. 198 Kedinin kanatları olsaydı, serçenin soyu tükenirdi. 198 İşin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol. 198 Her şeyin yenisi, dostun eskisi. 198 Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. 197 Ummadığın taş baş yarar. 197 Baht olmayınca başta, ne kuruda biter, ne de yaşta. 197 Akranıyla konuşmayanın sesi, semadan gelir. 197 Ağlama ölü için, ağla deli için. 196 Tembele iş buyur sana akıl öğretsin. 196 Mum dibine ışık vermez. 196 Bülbülün çektiği; dili belasıdır. 196 Akılsız köpeği yol kocatır. 196 Ağır kazan geç kaynar. 195 İyi insan lafının üzerine gelirmiş. 195 Görünen dağın uzağı olmaz. 195 Eşek hoşaftan ne anlar. Suyunu içer, denesini bırakır. 195 Ağaç ne kadar meyve verirse, dalı o kadar yere eğilir. 195 Adam sandık eşeği altına serdik döşeği. 194 Mal canı kazanmaz, can malı kazanır. 194 İki gönül bir olunca, samanlık seyran olur. 194 Azıksız yola çıkanın, iki gözü el torbasında olur. 194 Ağır otur, batman götür. 194 Ağaç ne kadar yüksek olsa da yaprakları yere düşer. 193 Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. 193 Güzel gözünden, yiğit sözünden belli olur. 193 Düşmanın karıncaysa, sen fil ol. 193 Bal tutan parmağını yalar. 193 Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme. 192 Zurnada peşrev olmaz‚ ne çıkarsa bahtına. 192 Yörük at yemini artırır. 192 Umut fakirin ekmeğidir. 192 Öfkeyle kalkan zararla oturur. 192 Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. 192 Darlıkta dirlik olmaz. 192 Aç gözünü, açarlar gözünü. 192 Acele giden ecele gider. 191 Sopayı yiyen eşek, atı geçer. 191 İnsan sözünden, hayvan yularından tutulur. 191 Dinsizin ipi ile kuyuya inilmez. 191 Çok söz yalansız, çok para haramsız olmaz. 191 Bir yiğit kırk yılda meydana gelir. 191 Aslını inkâr edenin nesli gevşek olur. 190 Güneş girmeyen eve doktor girer. 189 Varsa eşin rahattır başın, yoksa eşin zordur işin. 189 İp kırıldığı yerden ulanır(eklenir). 189 Harman yel ile düğün el ile olur. 189 Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp. 189 Eken biçer, konan göçer. 189 Çürük tahtaya çivi çakılmaz. 189 Çamura taş atma üstüne sıçrar. 189 At ile avrat yiğidin ikbalindendir. 189 At alırsan yazın, deve alırsan güzün. 189 Arayan belasını da devasını da bulur. 188 Zaman sana uymazsa sen zamana uy. 188 Kel yanında kabak anılmaz. 188 Canı yanan eşek atı geçer. 187 İstemek bir ayıp, vermemek iki ayıp. 187 Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. 187 At binenin kılıç kuşananındır. 186 Yalın varsa karnına, çulun varsa sırtına. 186 Üzüm üzüme baka baka kararır. 186 Kötü komşu insanı mal sahibi yapar. 186 Karınca kanatlanınca serçe oldum sanır. 186 Bakkal ölenin borcunu, diriye ödettirir. 186 Arkadaşlık pazara kadar değil mezara kadardır. 186 Ak ile kara dere kenarında belli olur. 185 Sabreden derviş muradına ermiş. 185 Kavakta nar olmaz, kötülerde ar olmaz. 185 Avradı er zapt etmez, ar zapt eder. 185 Adı çıkmış doksana, hiç inmez seksene. 184 Kork korkmazdan‚ utan utanmazdan. 184 Emanet eşeğin yuları gevşek olur. 184 Aşk olmayınca meşk olmaz. 184 Altının değerini sarraf bilir. 184 Baba mirası yanan mum gibidir. 183 Yol üstüne bostan ekme el için, kocalıkta avrat alma el için. 183 Çubuk iken çıtlamayan, hezen iken kütlemez. 183 Borç yiğidin kamçısıdır. 183 Boğulursan büyük suda (denizde) boğul. 182 Ustanın çekici bin altın. 182 Haydan gelen huya gider. 182 Ağır git ki yol alasın. 182 Açın karnı doyar gözü doymaz. 182 Aç tavuk rüyasında kendini darı ambarında görürmüş. 181 Su testisi su yolunda kırılır. 181 Oğlan yer oyuna gider, çoban yer koyuna gider. 181 Kör satıcının kör alıcısı vardır. 181 Deveyi yardan atlatan, bir tutam ottur. 181 Bülbülü altın kafese koymuşlar "ah vatanım" demiş. 181 Bir ağızdan çıkan, bin ağza yayılır. 181 Babaya dayanma, karıya güvenme. 181 Altın anahtar, her kapıyı açar. 180 Var ne bilsin yokun halinden. 180 Gündüz yenilen hurmalar, gece mideni tırmalar. 180 Davulun sesi uzaktan hoş gelir. 180 Bir koyundan iki post olmaz. 180 Ayağını yorganına göre uzat. 180 Ak koyunun kara kuzusu da olur. 180 Fakir oynayacağı zaman davul patlar. 179 Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar. 179 Tabancanın dolusu bir kişiyi, boşu kırk kişiyi korkutur. 179 İt iti ısırmaz. 179 Çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin. 179 Atasözü tutmayan, uluya uluya kalır. 179 Çağrıldığın yere git, ar eyleme; çağrılmadığın yere gidip yerini dar eyleme. 178 Babası ölen bey, anası ölen kadın olur. 178 Ateş düştüğü yeri yakar. 177 Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin. 176 Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz. 176 Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman çelebi derler. 176 Irmaktan geçerken at değiştirilmez. 176 Bir ağaçta gül de biter, diken de. 176 Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. 176 Aç kurt insana saldırır. 175 Zorla güzellik olmaz. 175 Sakalda keramet olsa, keçi şeyhlik ederdi. 175 Oduncunun gözü omca da ( bağ kütüğü), dilencinin gözü çömçede ( tahta kepçe). 175 Kırk yıl ecel yağsa, eceli gelen ölür. 175 Çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez. 174 Şimşek çakmadan gök gürlemez. 174 Mahkeme kadıya mülk değil. 174 Bugünkü işini yarına bırakma. 174 Babam bana öğüt verirken, ben inek gözünde kırk sinek saydım. 174 Alçak tavuk kendini ferik gösterir. 174 Ağaçlı köyü su basmaz. 173 Su bulanmayınca durulmaz. 173 Elin ile koymadığını kaldırma. 173 Bedava sirke baldan tatlıdır. 173 Bal, bal demekle ağız tatlanmaz 173 Armudu sapıyla, üzümü çöpüyle, pekmezi küpüyle. 173 Arkadaşını söyle ki, sana kim olduğunu söyleyeyim. 173 Ağır baş iyidir, yenlik olsa uçar. 172 Zengine bir kıvılcım, güzele bir sivilce yetermiş. 172 Topalla gezen aksama öğrenir. 172 Soğuk su, sıcak aş diş düşmanı, genç avrat koca herifin baş düşmanı. 172 Papaz her gün pilav yemez. 172 Bana benden olur, her ne olursa, başım rahat bulur, dilim durursa. 172 Azıcık aşım, kaygısız başım. 171 Yemeye hazır dayanmaz. 171 İki cambaz bir ipte oynamaz. 171 Horozu çok olan köyün sabahı geç olur. 171 Bozacının şahidi şıracıdır. 171 Bilinmedik aş, ya karın ağrıtır ya baş. 170 Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur. 170 Zemheriden sonra ekilen darıdan, kocasından sonra kalkan karıdan hayır gelmez. 170 Güneş balçıkla sıvanmaz. 170 Gergin ip, çabuk kopar. 170 Gelin ata binmiş ya kısmet demiş. 170 Aslında olan tırnağına getirir. 170 Ağrısız baş mezarda gerek. 169 Yenice elek duvarda gerek. 169 Söyleme dostuna, o da söyler dostuna. Bir gün olur kül basarlar postuna. 169 Her işte bir hayır vardır. 169 Hasta yatan değil, eceli gelen ölür. 169 Göğe direk, denize kapak olmaz. 169 Dünya Sultan Süleyman'a bile kalmamış. 169 Bekâra karı boşamak kolay gelir. 169 Baba oğula bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş. 169 Ağaç kökünden yıkılır. 169 Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır. 169 Abanın kadri, yağmurda bilinir. 168 Pisboğaz ile boş boğaz, beladan kurtulmaz. 168 Kasap et derdinde koyun can derdinde. 168 El deliye, biz akıllıya muhtacız. 168 At karnından yiğit burnundan bellidir. 167 Zemheride sür de çalı ile sür. 167 Zahmetsiz rahmet olmaz. 167 Ödünç güle güle gelir, ağlaya ağlaya gider. 167 Her kuşun eti yenmez. 167 Dost kara günde belli olur. 167 Çalışan demir pas tutmaz. 167 Baskısız yongayı yel alır. 167 Dağ başından duman eksik olmaz. 166 Yazın gölge hoş kışın çuval boş. 166 Söz büyüğün su küçüğün. 166 Bahar çiçeğiyle güzeldir. 165 Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar. 165 Hamala semeri yük olmaz. 165 Bekâr gözü ile kız alınmaz. 165 Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek. 164 Yiğidi öldür; hakkını ver. 164 Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. 164 Arife günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara çıkar. 163 Ucuz etin yahnisi yavan olur. 163 Tok açın halinden anlamaz. 163 Sev beni, seveyim seni. 163 Köpeklerin duası kabul olsa gökten kemik yağar. 163 Evin danası evin öküzünden korkmaz. 163 Cömert ile nekesin harcı birdir. 163 At ölür de, itler bayram eder. 163 Ağaca çıkan keçinin doğurduğu oğlak dala bakarmış. 163 Adamak kolay, ödemek güçtür. 162 Zora dağlar dayanmaz, aşığa yollar dayanmaz. 162 Altın kılıç demir kapıyı açar. 161 Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez. 161 Para ile imanın kimde olduğu bilinmez. 161 Islanmışın yağmurdan pervası yoktur. 161 Can boğazdan gelir. 161 Alim unutmuş, kalem unutmamış. 161 Açık yaraya kurt düşmez. 161 Acı söz insanı dininden çıkarır. 160 İt ürür kervan yürür. 160 Herkesin aklı bir olsaydı, koyunlara çoban bulunmazdı. 160 Et tırnaktan ayrılmaz. 160 Bedava peynir fare kapanında bulunur. 160 Arayan bulur, inleyen ölür. 160 Ah alan onmaz, ah yerde kalmaz. 159 Pek yaş olma, sıkılırsın; pek de kuru olma, kırılırsın. 159 Hıdrellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi. 159 Dünya malı dünyada kalır. 159 Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar. 158 Yanlış hesap Bağdat'tan döner. 158 Ulular köprü olsa basıp geçme. 158 Sanat altın bileziktir. 158 Oynayamayan gelin yerim dar dermiş 158 Bal döksen yalanır. 158 Arı bal yapacak çiçeği bilir. 158 Anasına bak kızını al, astarına bak bezini al. 158 Adamın iyisi iş başında belli olur. 157 Leyleğin ömrü laklak ile geçer. 156 Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkânıdır. 156 Namazda gözü olmayanın kulağı ezanda olmaz. 156 Gelin bindi deveye gör kısmeti nereye. 156 Eğreti ata binen tez iner. 156 Danışan dağ aşmış, danışmayan yolu şaşmış. 156 Damlaya damlaya göl olur. 156 Bağlı aslana tavşan bile hücum eder. 156 Akıntıya kürek çekme, kurak yere ekin ekme. 155 Vücut kocar, gönül kocamaz. 155 Varsa pulun, herkes kulun; yoksa pulun dardır yolun. 155 Çürük iple kuyuya inilmez. 155 Bir yerim diyenden birde yemem diyenden kork. 155 Binde bir gelinen yere gül döşerler, her gün gelinen yere kül döşerler. 155 Atı alan Üsküdar'ı geçti. 154 Yolundan giden yorulmaz. 154 Lokma çiğnemeden yutulmaz. 154 Kızım sana diyorum, gelinim sen anla. 154 Her koyun kendi bacağından asılır. 154 Dikensiz gül olmaz. 154 Bugün bana ise yarın sana. 154 Atlı, itli sığmış, bir çocuk sığmamış. 153 Ölüsü olan bir gün, delisi olan her gün ağlar. 153 Kötü tarlanın verdiğini, yiğit kardeş vermez. 153 Katranı kaynatsan olur mu şeker, cinsi batasıca mutlaka cinsine çeker. 153 Az tamah, çok ziyan getirir. 153 Akan su yosun tutmaz. 152 İşleyen demir ışıldar. 152 Çıracı olsam ay akşamdan doğar. 152 Adam olana bir söz yeter. 152 Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur. 151 Padişah yasağı üç gün sürer. 151 İnsan kocar, gönlü kocamaz. 150 Perşembenin gelişi, çarşambadan bellidir. 150 İki aslan bir posta sığmaz. 150 Akıl yiğide sermayedir. 149 Kalem kılıçtan üstündür. 149 Eyyam sana uymazsa sen eyyama uy. 149 Eğilen baş kesilmez. 149 Atlar tepişirken arada eşekler ezilir. 148 Şahin ile deve avlanmaz . 148 Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. 148 Ak akçe kara gün içindir. 148 Ağız yemeyince yüz utanmaz. 148 Ağaca dayanma çürür, insana dayanma ölür. 147 Yol sormakla bulunur. 147 Palamut çok biterse kış erken olur. 147 Garip kuşun yuvasını Allah yapar 147 Dereyi görmeden paçayı sıvama. 147 Cami ne kadar büyük olsa imam bildiğini okur. 147 Aç tokun halinden anlamaz. 146 Vakitsiz açan gül çabuk solar. 146 Rüzgârlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu. 146 Dinsizin hakkından imansız gelir. 146 Davul dengi dengine çalar. 146 At yedi günde, it yediği günde dirilir. 146 Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. 145 Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır. 145 Çocuk evin meyvesidir. 145 Caminin kapısını bilmez, sofuluk taslar. 145 Boş duranı Allah da sevmez kulu da. 145 Acındırırsan arsız, acıktırırsan hırsız olur. 144 Al yakışırken, el bakışırken. 144 Fakirin ekmeği umuttur. 143 Şeytanla ortak buğday eken samanını alır. 143 Rüzgâra tüküren kendi yüzüne tükürür. 143 İki baş bir kazanda kaynamaz. 143 Her şakanın altında bir gerçek yatar. 143 Fare dağa küsmüş dağın haberi olmamış. 143 Aslını inkâr eden haramzadedir. 142 Sakla samanı gelir zamanı. 142 Sakınan göze çöp batar. 142 Kadı anlatana göre fetva verir. 142 Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. 142 Altın yere düşmeyle değer kaybetmez. 141 Şahin küçük et yer, deve büyük ot yer. 141 Öğüt, bir hazine kadar değerli olduğu halde genellikle bedava verilir. 141 Minareyi çalan kılıfını hazırlar. 141 İti, öldürene sürütürler. 141 Bir eve bir baca, bir kadına bir koca. 141 Arpa eken darı biçmez. 141 Akıllı olan katar katar yer, akılsız olan satar satar yer. 140 Üveye etme özünde bulursun, geline etme kızında bulursun. 140 Kurt kuzu kaptığı yeri dokuz defa yoklar. 140 Kızın kimi severse güveyin odur, oğlun kimi severse gelinin odur. 140 Deme dostuna, o da gider der dostuna. 140 Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun. 139 Yaş kesen baş keser. 139 Müflis bezirgân, eski defterlerini karıştırır. 139 Merhametten maraz doğar. 139 Bin dinle, bir söyle. 139 Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıptır. 139 Bekârlık maskaralıktır. 139 Atılan ok geri dönmez. 138 Laf lafı açar. 138 Kişi refikinden azar. 138 Allah dağına göre kar yağdırır. 137 Kasap sevdiği postu yere vurur. 137 Attan düşen kaba döşek, eşekten düşen kazma kürek. 136 Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. 136 Köprüyü gecene kadar, ayıya dayı de. 136 Can cümleden azizdir. 135 Su akmayınca durulmaz. 135 Ay bozmaz, süt kokmaz. Kokarsa ayran kokar, çünkü aslı süttür. 135 Acele yürüyen yolda kalır. 134 Kendi düşen ağlamaz. 134 Hak deyince akan sular durur. 134 Gençlikte taş taşı, kocalıkta ye aşı. 134 El kazanı ile aş kaynamaz. 134 El elin eşeğini türkü çağırarak arar. 134 Besle kargayı oysun gözünü. 134 Balı parmağı uzun olan değil, kısmeti olan yer. 134 Alışmış kudurmuştan beterdir. 134 Ağzından bal akıyor. 134 Ağaç ne kadar uzarsa uzasın göğe değmez. 134 Fakir parasız olan değil akılsız olandır. 133 Bir dirhem et, bin ayıp örter. 133 Bal olan yerde sinek de bulunur. 133 Alacağın bir iğne, çeliğin okkasını orantıya vurursun. 132 Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. 132 Kaçan balık büyük olur. 132 Ağır taş batman döver. 131 Yanık yerin otu tez biter. 131 Veren el, alandan elden üstündür. 131 Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmektir. 131 Bilmediği beş vakit namaz, bilirde yanına varmaz. 130 Ölümü gören, hastalığa razı olur. 130 Bir işe başlamak, bitirmenin yarısıdır. 129 Tartılırsan denginle tartıl. 129 El elden üstündür. 129 Bir adamın adı çıkacağına, canı çıksın. 129 Allah şaşırttı mı, dayıya hala dedirtirmiş. 128 Tok ağırlaması güçtür. 128 Ayağın sığmayacağı yere baş sokulmaz. 128 Ak gün ağartır‚ kara gün karartır. 128 Ağlayanın malı gülene hayır gelmez. 128 Acıkan doymam, susayan kanmam sanır. 127 Herkes aklını pazara çıkarmış, yine kendi aklını beğenmiş. 127 Bıçak sapını kesmez. 127 Ayranım ekşidir diyen olmaz. 127 Akçe bulsam, çıkı yok. 126 Rağbet güzel ile zenginedir. 126 Kılıç kınını kesmez. 126 Kaçan kızın bohçası küçük (hafif) olur. 126 Bin atın varsa bin dinlen, bir atın varsa in dinlen. 125 Uzaktan davulun sesi hoş gelir. 125 Pire itte (köpekte), bit yiğitte bulunur. 125 Karnının doymayacağı yere, açlığını bildirme. 125 İbadet de gizli, kabahat de. 125 Başındaki fese bak, girdiği kümese bak. 125 Allah aptala eşeğini kaybettirir, sonra buldurup sevindirir. 124 Ziyan olan koyunun kuyruğu yağlı olur. 124 Pilav yiyenin kaşığı elinde gerek. 124 Gülme komşuna gelir başına. 124 Başını ecemi berbere teslim eden, cebinde pamuk eksik etmesin. 124 Dağ dağ üstünde olur, ev ev üstünde olmaz. 123 Kişiyi nasıl bilirsin, kendin gibi. 123 Göz görür, gönül çeker. 121 Olacakla öleceğe çare yoktur. 121 Fırsat eldeyken sürün devranı. 120 Yağ yiyen köpek tüyünden belli olur. 120 Birlikten kuvvet doğar. 120 Ecele çare olmaz. 119 Sayılı koyunu kurt kapmaz. 119 Rençper kırk yılda, tüccar kırk günde. 119 Herkes kaşık yapar ama sapını yapamaz. 119 Ağa malı deniz yemeyen domuz. 117 Saç sefadan, tırnak cefadan uzar. 116 Ucuzdur vardır bir illeti, pahalıdır vardır bir hikmeti. 116 Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir. 115 Nerede hareket, orada bereket. 115 İyiliğe karşı iyilik HER kişinin işi, kötülüğe karşı iyilik ER kişinin işi. 115 Göz görmeyince gönül katlanır. 115 Attan indi eşeğe bindi. 114 Yabancı koyun kenarda yatar. 114 Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir. 114 Eğri oturalım doğru konuşalım. 114 Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini. 113 Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. 113 Ata et, ite ot verilmez. 112 Akıllı evladın var, neylersin malı, akılsız evladın var neylersin malı? 111 Fukaranın düşkünü, beyaz giyer kış günü. 111 Çalışmak ibadetin yarısıdır 111 Arkalı it kurdu boğar. 110 Budalanın yağı çok olursa sakalına sürer. 110 Arkadaş dediğinin gölgesinde suç işlenir. 109 Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer. 109 Az yaşa, uz yaşa, akıbet gelecek başa. 109 Aslan yattığı yerden belli olur. 109 Ağaç yaşken eğilir. 108 Laf ile peynir gemisi yürümez. 108 Boş fıçı çok bangırdar. 107 Parasız pazara, kefensiz mezara gidilmez. 107 Oğlan dayıya, kız halaya çeker. 107 Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar. 106 Su akarken küpünü doldur. 106 Kaşıkla verip, sapıyla gözünü çıkartma. 106 Evlenenle ev alana (yapana) Allah yardım eder. 105 Komşu komşunun külüne muhtaçtır. 105 Kimi bağ bozar, kimi bostan bozar. 105 Dost yüzünden, düşman gözünden belli olur. 105 Derdini söylemeyen derman bulamaz. 105 At, sahibine göre kişner. 104 Yazın eli yaş olanın, kışın ağzı yaş olur. 104 Akıl akıldan üstündür. 103 Kenarına bak bezini al, anasına bak kızını al. 103 El ağzı ile çorba içilmez. 102 Zararın neresinden dönersen kârdır. 102 Al elmaya taş atan çok olur. 101 Güneş giren eve hekim girmez. 101 Düşenin dostu olmaz. 101 Dut kurusuyla yar sevilmez. 101 Can çıkmadan huy çıkmaz. 101 Arpa ekince buğday bekleme. 101 Altın eşik, ağaç eşiğe muhtaçtır. 101 Ahmak misafir, ev sahibini ağırlar. 100 Uyku ölümün kardeşidir. 100 Göz odur ki dağın arkasını göre, akıl odur ki başa geleceği bile. 100 Geniş günün de dar gezen, dar günün de geniş gezer. 100 Çatal kazık yere batmaz. 100 Bir nalına vurur, bir mıhına. 100 Bir elin nesi var, iki elin sesi var. 100 Babadan mal kalır, kemal kalmaz. 100 Ağaçsız memleket duvaksız geline benzer. 100 Eceli gelen köpek cami duvarına siyer 99 Köpeksiz köyde değnekle gezilmez. 99 Her taş baş yarmaz. 99 Gel demek kolay, git demek güçtür. 99 Bir dalın gölgesinde bin koyun eğlenir. 99 Az veren candan, çok veren maldan verir. 99 Az kazanan çok kazanır, çok kazanan hiç kazanır. 99 Aş sabahın iş sabahın. 99 Ak köpeğe koyun diye sarılma. 98 Dost acı söyler. 98 Akıl yaşta değil baştadır. 97 Kız beşikte çeyiz sandıkta. 97 Her zamanı bir sayma. 97 Her işin başı sağlık. 97 Gözün ile görmediğini söyleme. 97 Can çıkar, huy çıkmaz. 96 Zenginin basması ipekli görünür. 96 Üzümünü ye, bağını sorma. 96 Gerçek dost kötü günde belli olur. 96 Çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider. 96 Bin ölçüp bir biçmeli. 96 Akan su, pis tutmaz. 96 Acı patlıcanı kırağı çalmaz. 96 Acemi nalbant gibi kâh nalına vurur, kâh mıhına. 96 Abdestsiz sofuya namaz dayanmaz. 95 Eşek olduktan sonra semer vuran çok olur. 95 Dibi görünmeyen sudan geçme. 95 Dervişin fikri ne ise zikri de odur. 95 Az sabırda, çok keramet vardır. 95 Aslı neyse nesli odur. 94 Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur. 94 Alma elkızının ahını, gökten indirir şahini. 93 Tereciye tere satılmaz. 93 Suç gelin olsa güvey bulunmaz. 93 Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. 93 Beyaz saç, aklın değil yaşın işaretidir. 93 Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez. 93 Adı çıkacağına canı çıksın. 93 Adamakla mal tükenmez. 92 Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. 92 Açın imanı olmaz. 91 Söz var insanı yola getirir, söz var insanı yoldan çıkartır. 91 Acı acıyı bastırır, su sancıyı. 90 Kanaat gibi devlet olmaz. 90 İstediğini söyleyen, istemediğini işitir. 90 Işığını akşamdan önce yakan sabaha çırasında yağ bulamaz. 90 Bir elin verdiğini, öbür elin duymasın. 90 Bir bulutla kış gelmez. 90 Akıl para ile satılmaz. 89 Kurunun yanında yaş da yanar. 89 Kızını dövmeyen dizini döver. 89 Bir musibet bin nasihatten iyidir. 89 Almadan vermek Allah'a mahsustur. 89 Aç koynunda azık durmaz. 87 Ananın bastığı yavru incinmez. 86 Tandır başında bağ dikmek kolaydır. 86 Kimi yer, kimi bakar. Kıyamet ondan kopar. 86 Cana gelecek mala gelsin. 83 Arı satmış namusu tellala vermiş. 79 Söyle arkadaşını söyleyeyim sana seni. 1 Türk\'ün Türk\'ten başka dostu yoktur. 1 Osmanlı\'nın ekmeği dizindedir.